Nederlands English

About Webinar biobased green chemistry

Webinar biobased green chemistry

Biobased green chemistry: flagship projects and scale-ups

In een Biobased economie wordt biomassa gebruikt als de basisgrondstof voor energie, chemicaliën, kunststoffen en brandstoffen. Deze economie speelt een belangrijke rol binnen de circulaire economie en vormt een omvangrijke en gezamenlijke uitdaging voor overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor het bedrijfsleven en heeft het potentieel om een van de belangrijkste pijlers van de nationale economie te worden. Vooral aangezien Nederland een sterke positie heeft in chemie, agrofood en logistiek, biedt de biobased economie een weg waarlangs Nederland groene groei kan realiseren.

De afdeling Nederlandse Procestechnologen (NPT) van KIVI en KNCV nodigen u uit voor een webinar met als thema "Biobased green chemistry: flagship projects and scale-ups”.

We willen graag met u de inzichten en ervaringen delen van de volgende drie sprekers:

  1. Prof dr Gert-Jan Gruter van Avantium -  “Non food sugars for our future plastics”

Avantium is een pionier in de opkomende industrie van hernieuwbare en duurzame chemie. Avantium is een innovatief gedreven bedrijf dat zich toelegt op het ontwikkelen en commercialiseren van baanbrekende technologieën voor de productie van chemicaliën uit hernieuwbare bronnen en circulaire kunststofmaterialen die worden gebruikt voor een verscheidenheid aan consumentenproducten.

  1. Dr. Panos Kouris, MSc. Chief Technology Officer & Co-Founder Vertoro -  “A Holistic biorefinery company: Creating more value by doing less”

Vertoro is een door kapitaal en universiteiten gesteunde chemische startup met een innovatieve en beschermde benadering voor het omzetten van lignine en lignocellulose biomassa in een breed scala aan biobased chemicaliën, materialen en brandstoffen via een platformbenadering.

  1. Dr. Wouter Huijgen, Sr. scientist biorefinery Cosun - “Biorefinery of agri-food residues. Case study: versatile galactaric acid from sugar beet pulp”

Een strategische ambitie van Royal Cosun is het creëren van biobased oplossingen die in lijn zijn met de hedendaagse maatschappelijke trends en de groeiende vraag naar duurzame ingrediënten. Cosun is actief in alle fasen, van ontwikkeling tot productie en marketing van innovatieve functionele additieven, gebaseerd op plantaardige grondstoffen van Cosun.

Tijdens dit webinar zullen we middels 3 case studies ingaan op de ontwikkelingen binnen de biobased chemie en de rol die duurzame innovaties hierin spelen. Door de praktijkvoorbeelden te bespreken hopen wij ook mogelijkheden te verkennen voor samenwerking en groei binnen dit boeiende vakgebied.

Om deel te nemen dient u zich aan te melden via de KIVI website. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail met verdere details over hoe u kunt deelnemen aan het webinar.